Kartlegging av språklydsforstyrrelser
(Diffkas)


Differensialdiagnostisk kartlegging av språklydsforstyrrelser (Diffkas) er et normert kartleggingsverktøy for å avdekke språklydsforstyrrelser hos barn. Med Diffkas er det mulig
å avgjøre hvilken undergruppe av språklydsforstyrrelser et barn tilhører, slik at tiltak kan tilpasses type vanske.


Her er vår omtale:

https://www.statped.no/laringsressurser/sprak-og-tale/kartlegging-av-spraklydsforstyrrelser-diffkas/

 


1 pakke Diffkas inneholder
:

• 1 manual Diffkas
• 1 av hver Stimulibok (2 ulike bøker)
• 10 stk av hvert sett Skåringsark (2 ulike sett)
• 10 stk av hvert sett Analyseark (4 ulike sett)
Pris: 1060,- eks. moms + fraktkostnader kommer i tillegg


1 pakke Skåringsark og Analyseark inneholder
:
• 10 stk av hvert sett Skåringsark (2 ulike sett)
• 10 stk av hvert sett Analyseark (4 ulike sett)

Pris: 950,- eks. moms + fraktkostnader kommer i tillegg

 

Klikk på bildet til høyre for å komme i gang
med din bestilling. 

 

HAR DU SPØRSMÅL OM BESTILLING?
Ole Peder Berggren
Flisa Trykkeri AS
90 57 51 31

 

HAR DU SPØRSMÅL ANGÅENDE NETTSIDEN?
Ann Charlotte Karlsen
Flisa Trykkeri AS
40 43 84 07